terug
Dit is een sterk theoretisch-wetenschappelijke studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je kiest voor een combinatie van een brede algemene vorming met natuur- en technisch- wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je experimenteert met en onderzoekt de kernwetenschappen Mechanica, Elektriciteit, elektriciteit-ICT, fluïdomechanica en thermodynamica.

Daar bedoelen we specifiek onder meer het volgende mee.

Binnen mechanica leer je over de wetten van Newton en eenparige bewegingen. Bij elektriciteit komen elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen en de wetten van Kirchhoff aan bod. In elektronica-ICT ontrafel je de werking van de diode, MOSFET, netwerken en logische poorten. Bij fluïdomechanica staan eenvoudige (elektro-) pneumatische schakelingen op het programma en in de thermodynamica gaat het voornamelijk over behoud van energie en fasediagrammen. Door voor deze richting te kiezen, opteer je meteen ook voor een verdiepte basisvorming Chemie.

Technologische wetenschappen

Doorstroomfinaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

3DE JAAR4DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
LO22
MEAV01
Nederlands44
Wiskunde55
Wiskunde Flex (remediëring/verdieping)11
Chemie21
Fysica11
Wetenschappen Mechanica11
Mechanica Flex11
Wetenschappen Elektriciteit22
Elektriciteit Flex11
Wetenschappen Engineering44
Het leerplan Technologische Wetenschappen legt er de nadruk op dat je zelf technische processen en wetenschappelijke methoden toepast om betrouwbare kennis te verwerven, dat je engineeringsmethoden gebruikt om systemen te ontwerpen of aan te passen en dat je de interacties tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde duidelijk ziet en begrijpt.
In de derde graad kan je een keuze maken tussen

  • Informatica- en communicatiewetenschappen
  • Mechatronica
  • Technologische wetenschappen en engineering


Na de derde graad stroom je door naar universiteit of hogeschool om te kiezen uit een grote variëteit aan studierichtingen. Van ingenieurs over academische bachelors en masters tot professionele bachelors. Allemaal binnen het wetenschappelijk, wiskundig en hoogtechnologisch domein. Je kiest voor een sterke toekomst binnen een erg veranderende hoogtechnologische en wetenschappelijke maatschappij. Een leidinggevende en creatieve functie behoort zeker tot de mogelijkheden.
X