terug
Dit is een sterk theoretisch-wetenschappelijke studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je kiest voor een combinatie van een brede algemene vorming met natuur- en technisch- wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je experimenteert met en onderzoekt de kernwetenschappen Mechanica, Elektriciteit, elektronica-ICT, fluïdomechanica en thermodynamica.

Daar bedoelen we specifiek onder meer het volgende mee:

  • Binnen mechanica leer je over de wetten van Newton en eenparige bewegingen.
  • Bij elektriciteit komen elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen en de wetten van Kirchhoff aan bod.
  • In elektronica-ICT ontrafel je de werking van de diode, MOSFET, netwerken en logische poorten.
  • Bij fluïdomechanica staan eenvoudige (elektro-) pneumatische schakelingen op het programma en in de thermodynamica gaat het voornamelijk over behoud van energie en fasediagrammen.
  • Door voor deze richting te kiezen, opteer je meteen ook voor een verdiepte basisvorming Chemie.


2de graad

Technologische wetenschappen (plus)

Doorstroomfinaliteit (domein STEM)

TEW en TEW+  34 lesuren / week

3DE JAAR
TEW
4DE JAAR
TEW
3DE JAAR
TEW PLUS
4DE JAAR
TEW PLUS
Godsdienst2222
Aardrijkskunde1111
Biologie1111
Engels2222
Frans3333
Geschiedenis1111
LO2222
ICT0101
Nederlands4444
Wiskunde 5566
Technologische wetenschappen:
- chemie2121
- Fysica1110
- TWE Mechanica2222
- TWE Elektriciteit2222
- TWE Engineering4444
- TWE Elektronica - ICT2212
TOTAAL34343434
Het leerplan Technologische Wetenschappen legt er de nadruk op dat je zelf technische processen en wetenschappelijke methoden toepast om betrouwbare kennis te verwerven, dat je engineeringsmethoden gebruikt om systemen te ontwerpen of aan te passen en dat je de interacties tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde duidelijk ziet en begrijpt.
In de derde graad kan je een keuze maken tussen:
  • Informatica- en communicatiewetenschappen
  • Mechatronica
Als je de optie TEW plus hebt gevolgd kan je doorstromen naar:
  • Technologische wetenschappen en engineering

Na de derde graad stroom je door naar universiteit of hogeschool om te kiezen uit een grote variëteit aan studierichtingen. Van ingenieurs over academische bachelors en masters tot professionele bachelors. Allemaal binnen het wetenschappelijk, wiskundig en hoogtechnologisch domein. Je kiest voor een sterke toekomst binnen een erg veranderende hoogtechnologische en wetenschappelijke maatschappij. Een leidinggevende en creatieve functie behoort zeker tot de mogelijkheden.
X