Don Bosco School

Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot

Don Bosco

Om jongeren in hun groeiproces te begeleiden blijft Don Bosco een krachtige inspiratiebron. Zijn opvoedingsproject inspireert ons om de vele uitdagingen die gepaard gaan met opvoeding aan te gaan. Opvoeden kan complex en veeleisend zijn en dat doen we onvoorwaardelijk samen om elkaar te bevestigen, te ondersteunen, maar ook uit te dagen tot nieuwe, verrijkende inzichten.

Salesiaanse identiteit

De salesiaanse identiteit en opvoedingspraktijk steunt op het streven naar een sterke verbondenheid tussen jongeren, ouders en een ruimere maatschappelijke context wat ruimte biedt voor allerlei solidariteitsacties.

Die verbondenheid wordt versterkt door het geloof en de verbondenheid met God en het evangelie van Jezus.

Opvoedingsproject

Het salesiaanse opvoedingsproject daagt opvoeders uit om in dialoog met Don Bosco op weg te gaan, vanuit een bewuste keuze voor de meest kwetsbaren. De kwaliteit van deze relatie vormt voor Don Bosco de basis van elke opvoeding.

De opvoeder is zoveel mogelijk aanwezig tussen de jongeren. Een kwalitatieve aanwezigheid houdt in dat de opvoeder authentiek is. Hij/zij is zichzelf en gelooft sterk in wat hij/zij doet. Elk personeelslid of het nu gaat over een leerkracht, opvoeder, administratieve helper of onderhoudspersoneel is aanspreekbaar en betrokken bij de wereld van de jongere en toont interesse in de jonge mens achter de leerling. Door deze kwalitatieve, assisterende en warme aanwezigheid ontstaat een aangenaam en hartelijk klimaat waar jongeren zichzelf kunnen en mogen zijn binnen redelijke grenzen en structuren.

Aanwezigheid

Vertrouwen geven aan jongeren is in Don Bosco scholen een krachtig pedagogisch principe. Assisterende aanwezigheid onder jongeren is de kern van Don Bosco’s preventieve systeem en wordt gekenmerkt door hartelijkheid en redelijkheid in de onderlinge verhoudingen. Zo ontstaat een basisvertrouwen van waaruit je beter kan opvoeden.

Door leerlingen kansen te geven tot inspraak en open dialoog creëren we contexten waarin jongeren beter tot groei kunnen komen. Door vreugde en spel te integreren in onze aanpak via de speelplaatsanimatie bijvoorbeeld komen we tot een positieve en hoopvolle opvoedende gemeenschap.

X