Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan dat decretaal bepaald is.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

· De ouders
· Het personeel
· De lokale gemeenschap
· De leerlingen
· De directie

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen

Bijvoorbeeld:
· Het studieaanbod
· Het schoolreglement
· De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
· Welzijn en veiligheid op de school
· Infrastructuurwerken
· Het schoolwerkplan

X