STEM-school

STEM staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. Als technische school zijn wij de STEM-school bij uitstek! In alle graden bieden wij richtingen aan die sterk voorbereiden op STEM-opleidingen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Sterk in STEM & Sterk in WERK

Een brede waaier aan STEM-vakken zorgen voor een brede wetenschappelijke en technologische basis!

Innovatief

De innovaties op het vlak van techniek, wetenschap en technologie volgen elkaar snel op, en de impact hiervan op de maatschappij is groot. Met STEM willen we onze leerlingen voorbereiden op deze veranderende wereld.

Vaardigheden

We willen cruciale vaardigheden ontwikkelen om jongeren hiervoor klaar te maken. Daarom stimuleren we samenwerken, communiceren, onderzoeken, oplossend denken, creativiteit en kritisch denken tijdens onze lessen. 

Infrastructuur

In onze STEM-lokalen werken de leerlingen met de modernste machines (3D-printers, lasercutters, microcomputers en CNC-machines) om al hun ideeën uit te werken. De stap naar de praktische uitwerking (de STEM specialisatie) kan in onze school voor wetenschap en techniek makkelijk en snel.

Wat is STEM?

STEM is een ondertussen gemeenzaam bekend letterwoord dat staat voor een ganse waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

Don Bosco Halle kan zich dan ook met recht en reden profileren als een authentieke STEM-school met een rijk verleden, een ruim en gevarieerd studieaanbod en vooral ook een gepaste omkadering: het juist opgeleide personeel en een hedendaagse infrastructuur die de mogelijkheid biedt om de verschillende disciplines kwaliteitsvol aan te bieden.

Onze Don Bosco school zet al vele jaren in op een interdisciplinaire en innovatieve STEM-aanpak waarin teamwerk centraal staat. Leerlingenteams zoeken projectmatig naar oplossingen voor wetenschappelijk/technische vraagstukken en leerkrachtenteams werken vak- en niveauoverschrijdend samen om STEM in de school vorm te geven.

Vanuit de overheid en de wereld van de industrie klinken almaar meer, soms verontrustende, signalen dat onze maatschappij dringend moet inzetten op de opleiding van goed geschoolde technisch en wetenschappelijk opgeleide profielen. Op de arbeidsmarkt nemen het aantal knelpuntberoepen toe. Van ingenieurs en programmatoren tot wetenschappelijk en technisch geschoolden op TSO- en BSO-niveau.

Onze school wil overduidelijk inzetten op de verschillende STEM-competenties vermits die essentieel zijn binnen het 21ste-eeuwse denken en handelen met meer aandacht voor onderzoekend leren en werken, linken tussen kennis en praktijk, probleemoplossend en projectmatig leren, creatief ‘out-of-the-box’ denken en leren van elkaar door in team te werken.

eerste graad

STEM-geletterdheid

STEM-geletterdheid is iemands vermogen om fundamentele concepten uit wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde te verstaan en toe te passen om zo te komen tot weloverwogen beslissingen die kunnen bijdragen tot het oplossen van een probleem. STEM-geletterdheid is bedoeld voor iedereen en wordt STEM-VERKENNING genoemd.

TWEEDE – DERDE GRAAD

STEM-specialisatie

STEM-specialisatie is een verregaande STEM-geletterdheid en een bewuste keuze voor een STEM-richting en/of STEM-beroep, waarbij ook nieuwe producten en processen worden gecreëerd. STEM-specialisatie is voor specifieke richtingen en wordt STEMVERDIEPING genoemd.

X