EEN GEDRAGEN SCHOOLVISIE

Don Bosco Halle zet volop in op een duurzame, innovatieve en kwaliteitsvolle toekomst

Don Bosco Halle is een unieke onderwijsinstelling met zijn bijzonder brede waaier aan studiemogelijkheden.

Meer dan 25 afstudeerrichtingen bereiden onze jongeren finaal voor op een beloftevolle academische en/of professionele toekomst. Don Bosco Halle, is dé school voor wetenschap en technologie met een bijzonder verscheiden leerlingenpubliek: van cognitief sterke leerlingen met een doorstroomprofiel naar universiteiten en hogescholen tot creatieve en technisch begaafde leerlingen die tot bekwame vakmensen worden opgeleid. Onze leerlingen stromen door naar maatschappelijk gegeerde wetenschappelijke, technologische, educatieve en creatieve beroepsprofielen: van burgerlijk, industrieel, bouwkundig of bio-ingenieur, tot allerhande specifieke professionele bachelors, en leerkrachten, tot sterk opgeleide vakmensen in de nijverheid en industrie.

De modernisering van het secundair onderwijs biedt deze school nieuwe kansen en uitdagingen. In de nabije toekomst zullen we nog meer inzetten op het aantrekken van jongens en meisjes met een passie voor wetenschap, wiskunde, technologie, creativiteit en esthetiek. Met dit doel voor ogen versterken we innovatieve samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen en bedrijven.

Don Bosco Halle wil blijven uitgaan van zijn eigen sterkte. Inzetten op een duurzame onderwijskwaliteit impliceert voortdurend inzetten op een adequate aangepaste infrastructuur met hedendaagse leslokalen conform de verwachtingen vanuit leerplannen of eindtermen.

Don Bosco Halle investeert haast dagelijks in innovatie. Hoogtechnologische, vaak computergestuurde machines en goed uitgeruste labo’s creëren voor de leerlingen realistische arbeidssituaties. Op die manier houden ze voeling met wat er in de bedrijfs- en wetenschappelijke wereld beweegt. Innovatieve bouwprojecten zullen in de nabije toekomst ervoor zorgen dat Don Bosco Halle zijn capaciteit vergroot en een aantrekkingspool blijft voor een volgende generatie jongeren.

De sterkte van Don Bosco Halle weerspiegelt zich in zijn leerkrachten. Een weldoordacht personeelsbeleid focust op sterk opgeleide leerkrachten met een groot hart voor jongeren. Don Bosco leerkrachten gaan onvoorwaardelijk op pad met hun leerlingen, geïnspireerd door Don Bosco’s opvoedingsproject.

De focus op de jongere, ook de meest kwetsbare, in zijn of haar totale persoonlijkheid, schaadt op geen enkele manier de beoogde onderwijskwaliteit. Integendeel, het is precies door het continue streven naar een hartelijk en inspirerend leef- en schoolklimaat en door te kiezen voor uitdagende en stimulerende werkvormen dat jongeren in staat worden gesteld om te excelleren. Onze leerlingen moeten voeling houden met wat er leeft en wat er beweegt in onze almaar complexer wordende technologische en digitaliserende wereld.

Onze school zal in de toekomst de weg naar de digitalisering verder inslaan. Het versterken van de ICT-competenties bij leerling en leerkracht zien we als een middel om de eindtermen beter te bereiken, talenten ten volle te ontwikkelen, onderwijskwaliteit te garanderen nu, en in een verdere toekomst.

Don Bosco Halle trekt bewust de kaart van de internationalisering via de Erasmusprojecten. Deze uitwisselingsprogramma’s bieden onze leerlingen de kans om hun horizon te verruimen en hun kennis en competenties in andere verrijkende leeromgevingen te oefenen.

Kiezen voor Don Bosco Halle is kiezen voor een mooie professionele toekomst in een hartelijke, prikkelende en sterk uitdagende schoolomgeving. Dus kies verstandig, want … De toekomst start hier!

Lieven Van de Kerckhove
Directeur STEM Don Bosco Halle
X