terug
  • Je leert beveiligingssystemen m.b.t. toegangscontrole, camerabewaking, brandbeveiliging en inbraakbeveiliging installeren, in bedrijf stellen, onderhouden, programmeren en herstellen.
  • Je leert automatiseringssystemen installeren, in bedrijf stellen en herstellen.

Het certificaat ‘installatie en onderhoud alarmsystemen'
Wil je later als technieker ‘alarmsystemen’ aan de slag dan moet je beschikken over het certificaat ‘installatie en onderhoud alarmsystemen’. Dit is een wettelijke verplichting. Dit certificaat wordt uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken. Je moet wel slagen voor het examen.

stuur- en beveiligings-technieken

Secundair-na-secundair

28 lesuren / week

SE-N-SE
Beveiligingstechnieken13
Gebouwenbeheersysteem3
Industriële sturingen:
- Stuur- en sensortechnieken2
- Stuur- en vermogentechnieken6
- PLC Technieken4
TOTAAL28
Realisaties beveilingstechnieken
In dit vak worden bijna alle aspecten van beveiliging behandeld. Er wordt gestart met toegangscontrole. Hier worden zowel de kleine autonome systemen, zoals codeklavieren, proximity- en mifarelezers en biometrische lezers uitvoerig besproken. Ook de grotere gecentraliseerde systemen komen aan bod. Dit kunnen zowel IP-controllers als webbased-controllers zijn.
Voor het gedeelte branddetectie worden eerst de basisbegrippen van brand aangeleerd alvorens over te gaan naar elektronische branddetectie. Er wordt gewerkt met autonome en geadresseerde brandcentrales. Eveneens wordt er veel aandacht besteed aan de correcte plaatsing van detectoren rekening houdend met de huidige NBN S21-100-1 & 2 norm.
IP-camerabewaking is tegenwoordig booming business. Na studie van de huidige camerawetgeving wordt veel aandacht besteed aan alle functionaliteiten van IP-camera’s. We leren hoe je een IP-camera moet integreren in een netwerk, welke instellingen je op een netwerkvideorecorder (NVR) moet doen en hoe je beelden lokaal kan opvragen vanuit een ander netwerk of op je smartphone of tablet.
Inbraakbeveiliging is het grootste gedeelte van het vak ‘realisaties beveiligingstechnieken’. Alle soorten inbraakdetectoren worden besproken en ook aangesloten op een alarmcentrale. Eveneens is een aansluiting op een meldkamer mogelijk en is elk systeem ook te bedienen via de smartphone of tablet.

Gebouwbeheersysteem
Alle technieken van beveiliging worden tijdens deze uren omgezet in praktijk op de werkvloer. We plaatsen, onderhouden en herstellen camera’s, branddetectiesystemen en toegangscontrolesystemen in onze school. Er wordt aandacht besteed aan correcte plaatsing van alle beveiligingscomponenten, het plaatsen van de juiste bekabeling en het gebruik van allerlei handgereedschappen. Het is echt de handen uit de mouwen steken en het is de ideale voorbereiding op je job als ‘field technieker’ in een beveiligingsonderneming.

Industriële sturingen
Tijdens deze lessen wordt vooral aandacht besteed aan het sturen van motoren. Dit kunnen zowel asynchrone, servo- en stappenmotoren zijn. Er wordt een juiste keuze gemaakt van sensoren die nodig zijn om het geheel op de juiste manier te kunnen aansturen. Zowel motoraandrijvingen als snelheidsregeling worden uitvoerig behandeld. Er wordt steeds rekening gehouden met de machinerichtlijn en na een risicoanalyse worden eveneens veiligheidscomponenten aangesloten. Om het gebruik van machines en andere technische installaties te vergemakkelijken en te versoepelen wordt gebruik gemaakt van HMI-displays. In een tweede stap wordt alles aangestuurd via een PLC. De nadruk wordt gelegd op het correct aansluiten en het programmeren van alle respectievelijke in- en uitgangen.
  • Je kan aan de slag in een kleine of grote beveiligingsonderneming als techniekerbranddetectiesystemen, toegangscontrole, camerabeveiliging en inbraakbeveiligingssystemen (na het behalen van het certificaat).
  • Je bent klaar om nog twee bijkomende certificaten te behalen bij SYNTRA om zelfstandig alarminstallateur te worden.
  • Je kan verder studeren in automatiseringstechnieken.
  • Je kan aan de slag in een automatiseringsbedrijf.
Het Se-n-Se jaar stuur- en beveiligingstechnieken bouwt verder op de 3egraad TSO elektrische installatietechnieken, elektriciteit-elektronica en industriëleICT. Ook leerlingen uit het 7e BSO industriële elektriciteit kunnen deze opleiding aanvatten.

Een blanco strafregister of geen correctionele veroordelingen hebben opgelopen is een voorwaarde om deze richting te mogen aanvatten.
X