terug
Deze opleiding bereidt je voor op een job als werkvoorbereider. Je leert houtconstructie- en planningstechnieken ontleden en verwezenlijken. Je moet een productieproces kunnen voorbereiden (situatieschetsen, CAD/CAM/CNC…) en notie hebben van bedrijfseconomische en bedrijfstechnische facetten (kostprijsberekening, arbeidsstudie, rendement, ondernemerschap, bedrijfsstructuur, bedrijfsorganisatie, productiemethoden…).
In SHC wordt er gewerkt met Gespreide Evaluatie, d.w.z. dat er geen examens zijn, maar dat de leerling zijn punten haalt uit toetsen, taken en opdrachten tijdens de loop van het schooljaar.
De leerlingen gaan ook op stage. Er is een blokstage van vier weken, namelijk van half mei tot half juni. We organiseren stages die nauw aansluiten binnen een theoretisch-technisch en technisch-praktisch kader.

Dit kan onder meer inhouden:
 • CAD/CAM/CNC-voorbereidingen treffen;
 • het bijwonen van een werkvergadering;
 • een stage in een technisch bureel;
 • metingen uitvoeren tijdens het productieproces;
 • een planning opvolgen;
 • organisatorische aspecten …

De leerlingen mogen zelf hun stageplaats zoeken, zolang hun taak kadert binnen de hierboven gegeven richtlijnen. Wij werken al enkele jaren samen met de meest gerenommeerde bedrijven uit de streek en zelfs daarbuiten.

Binnen het kader van de werkvoorbereiding behoort het aanleren en beheersen van een aantal specifieke softwarepakketten tot één van de belangrijkste taken. In SHC leert de leerling werken met onderstaande software:
 • TopSolid (CAD/CAM softwarepakket, wat je tekent kan nadien eenvoudig omgezet worden naar een CNC-programma);
 • Microsoft Excel (rekenblad);
 • Ardis (zaagoptimalisatie);
 • HOPS (software voor de CNC-machine);
 • StairCon (trappensoftware);
 • MS Project (planningssoftware);

houtconstructie en plannings-technieken

Secundair-na-secundair

28 lesuren / week

SE-N-SE
Machine analyse + Office + Kwaliteitszorg6
Opvolgen projecten & planningsstudie2
CAD/CAM + Arbeidsstudie + Planning + Kostprijsberekening20
TOTAAL28
De logische instroom voor deze studierichting is het zesde jaar dubbele finaliteit Houttechnieken. Deze richting is ook mogelijk voor leerlingen die afgestudeerd zijn na een 7de specialisatiejaar BSO (bv. industriële houtbewerking, interieurinrichting…).
Na het beëindigen van deze opleiding kan je terecht als:
 • polyvalent werkvoorbereider;
 • (CAD-)tekenaar;
 • planningstechnicus (opmaken van meetstaten, voor- en nacalculaties berekenen en productopvolging) in een technisch bureau;
 • ploegbaas;
 • een technisch commerciële functie in een houtverwerkings- of toeleveringsbedrijf.

Het beroep van zelfstandige behoort tot de mogelijkheden.

Bacheloropleidingen behoren ook tot de mogelijkheden zoals:
 • opleiding bouw (bouwkunde, houtconstructies),
 • opleiding houttechnologie
 • leraar techniek
 • interieurvormgeving
 • toegepaste architectuur
 • ...
X