terug
Preventief onderhoud machines en installaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

Je hebt interesse in mechanische en elektrische onderdelen van machines. Je denkt in functie van de realisatie en ontwikkelt materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het monteren, onderhouden, herstellen en vervangen van mechanische, pneumatische, hydraulische en elektrische onderdelen in een industriële context.
3de graad

Preventief onderhoud machines en installaties

Arbeidsmarktfinaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

5DE JAAR6DE JAAR
Godsdienst22
LO22
Frans22
Cluster TAAL/MAVO33
Cluster STEM22
Toegepaste Algemene Vorming (TAV)11
Preventief onderhoud machines en installaties TV66
Preventief onderhoud machines en installaties PV1616
TOTAAL3434
  • Materiaalkennis en technologie in functie van preventieve onderhoudsacties
  • Onderhoudstechnieken toepassen (aan o.a. hefwerktuigen, pompen, aandrijfsystemen, industriële machines, landbouwmachines,…)
  • Mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische componenten vervangen
  • Planlezen en meettechniek
In de praktijk zullen de meeste leerlingen na het 6e of 7e jaar doorstromen naar een job op de arbeidsmarkt als onderhoudstechnicus wat een knelpuntberoep is.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om door te stromen naar een duale Se-n-Se opleiding, bv. Elektromecanicien.
X