Eerste graad

Don Bosco Halle School voor Wetenschap & Technologie

Even op een rij

Drie keuzes in het EERSTE JAAR
TWEEDE JAAR NIEUW! (onderaan)

SO – STEM wetenschappen

Deze TSO-studierichtingen zijn een voorbereiding op het hoger onderwijs, zowel professionele/academische bachelor als master.

SO – STEM technieken

Na de derde graad kan de leerling zich specialiseren en/of zijn/haar competenties verbreden via een specialisatiejaar TSO (Se-N-Se).

Hoger onderwijs van één cyclus bachelor (graduaat) is voor een aantal leerlingen haalbaar. Leerlingen kunnen ook doorstromen naar de arbeidsmarkt.

B-stroom
STEM technieken

Leerlingen die vooral aanleg en interesse hebben voor praktische vakken kiezen voor een opleiding met de klemtoon op praktijk.

Naast een
haalbare technisch-theoretische ondersteuning wordt ook aandacht besteed aan geactualiseerde algemene vorming.

EERSTE GRAAD – SO STEM
ALGEMENE VORMING
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Techniek2
Frans3
Engels1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding1
Nederlands4
Wiskunde4
Mens & Samenleving2
STEM-WETENSCHAPPEN
DIFFERENTIATIE
Natuurwetenschappen2
Nederlands1
Wiskunde2
STEM-TECHNIEKEN
DIFFERENTIATIE
Nederlands1
STEM initiatief4
Godsdienst2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding1
Nederlands4
Wiskunde4
Natuurwetenschappen3
Techniek4
Engels1

Eerste leerjaar B

Leerlingen die vooral aanleg en interesse hebben voor praktische vakken kiezen voor een opleiding met de klemtoon op praktijk. Naast een haalbare technisch-theoretische ondersteuning wordt ook aandacht besteed aan geactualiseerde algemene vorming.

DIFFERENTIATIE
STEM initiatie4
Plastische opvoeding1

Nieuw 2020-2021

Modernisering 2SO

NIEUW 2020-2021

2SO

We bereiden leerlingen voor op een verantwoorde en toekomstgerichte keuze voor de 2de graad.

ALGEMENE VORMING
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Techniek2
Frans3
Engels2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding1
Nederlands4
Wiskunde4
STEM-WETENSCHAPPEN
IW & TW*
DIFFERENTIATIE
STEM wetenschappen5
Differentiatie wiskunde2

* industriële wetenschappen
techniek wetenschappen

STEM-TECHNIEKEN
CM – BH – EM**
DIFFERENTIATIE
STEM technieken5
STEM initiatief2

**grafische communicatie en media
mechanica-elektriciteit
bouw-hout

Godsdienst2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding1
Nederlands3
Wiskunde3
Natuurwetenschappen1
Techniek2
Engels1
NIEUW schooljaar 2020-2021

2B

We bereiden leerlingen voor op een verantwoorde en toekomstgerichte keuze voor de 2de graad

DIFFERENTIATIE
basisoptie STEM10
STEM initiatief2