Eerste graad

Het begint bij Don Bosco Halle

1A Latijn

In 1A Latijn krijgen jongeren dezelfde brede vorming als in 1A, aangevuld met 5 uren Latijn per week.

De leerstof van de hoofdvakken wordt op een sneller tempo aangeleerd. Jongeren met een interesse voor geschiedenis, taal en grammatica en die een snel lestempo aankunnen , vinden hun gading in 1A Latijn.

(Wij bieden deze studierichting aan in samenwerking met HH&C)

1A STEM wetenschappen

In 1A STEM Wetenschappen krijgen jongeren een brede vorming. Er wordt een sterke basis voor talen, wetenschappen en wiskunde … gelegd, zodat je later kan kiezen voor een richting die goed bij je interesses en mogelijkheden past.

In 1A STEM Wetenschappen worden leerlingen extra uitgedaagd voor de vakken waar ze sterk in zijn en ondersteund voor de vakken die minder vlot gaan.

1A STEM technieken

In 1A STEM Technieken krijgen jongeren een brede vorming. Er wordt een sterke basis voor techniek en STEM-initiatief…  gelegd, zodat je later kan kiezen voor een richting die goed bij je interesses en mogelijkheden past.

In 1A STEM Technieken worden leerlingen extra uitgedaagd voor de vakken waar ze sterk in zijn en ondersteund voor de vakken die minder vlot gaan.

B-stroom
STEM technieken

In 1B krijgen jongeren een brede basisvorming op een trager tempo met meer ondersteuning.

Je kan enkel inschrijven voor 1B wanneer het getuigschrift lagere school niet behaald werd of het CLB dit adviseert.

EERSTE JAAR – SO
ALGEMENE VORMING
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Techniek2
Frans3
Engels1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding2
Plastische opvoeding0
Nederlands4
Wiskunde4
Mens & Samenleving2
DIFFERENTIATIE LATIJN
Latijn5
DIFFERENTIATIE STEM WETENSCHAPPEN
Natuurwetenschappen2
Nederlands1
Wiskunde2
DIFFERENTIATIE STEM TECHNIEKEN
Nederlands1
STEM-initiatief4
ALGEMENE VORMING
Godsdienst2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Muzikale opvoeding2
Plastische opvoeding0
Nederlands4
Wiskunde4
Natuurwetenschappen3
Techniek4
Engels1

Eerste leerjaar B

Leerlingen die vooral aanleg en interesse hebben voor praktische vakken kiezen voor een opleiding met de klemtoon op praktijk. Naast een haalbare technisch-theoretische ondersteuning wordt ook aandacht besteed aan geactualiseerde algemene vorming.

DIFFERENTIATIE
STEM-initiatie4
Plastische opvoeding1

2SO

We bereiden leerlingen voor op een verantwoorde en toekomstgerichte keuze voor de 2de graad.

ALGEMENE VORMING
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Techniek2
Frans3
Engels2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding0
Plastische opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
STEM-WETENSCHAPPEN
Basisoptie STEM-wetenschappen5
Differentiatie wiskunde2

 

STEM-TECHNIEKEN
 
Basisoptie STEM-technieken5
Differentiatie STEM-initiatief2

 

ALGEMENE VORMING
Godsdienst2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Muzikale opvoeding0
Plastische opvoeding2
Nederlands3
Wiskunde3
Natuurwetenschappen1
Techniek2
Engels1

2B

We bereiden leerlingen voor op een verantwoorde en toekomstgerichte keuze voor de 2de graad

basisoptie STEM-technieken10
Differentiatie STEM-initiatief2
X