terug
Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT en constructies.
3DE GRAAD

mechatronica

Doorstroomfinaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

5DE JAAR6DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
Nederlands33
Natuurwetenschappen11
Wiskunde55
Elektriciteit33
Mechanica22
Projecten mechatronica88
Elektronica-ICT22
TOTAAL3434
  • Uitgebreid pakket fysica en informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen: algoritmen en programmeren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica en fluïdomechanica
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen en statistiek
Mechatronica is de voorbereiding op een opleiding professionele of academische bachelor en/of masteropleiding, bv. Productontwikkeling, Industriële wetenschappen en technologie (Autotechnologie, Electromechanica, Elektronica – ICT, Industrieel productontwerpen, Luchtvaarttechnologie, Ontwerp- en productietechnologie), Handelswetenschappen (toegepaste informatica) en Nautische wetenschappen.
X