terug
Mechanische Technieken is een technologische en theoretisch-praktisch studierichting in de dubbele finaliteit. Hier draait het om inzicht in toegepaste wiskunde en wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Je leert denken in functie van het proces en wordt vaardig met CAD/CAM en leert (niet-) verspanende en (de)montagetechnieken aan.

Daar bedoelen we specifiek onder meer het volgende mee. Binnen fysica bestudeer je
  • de wetten van Newton, bewegingsleer en toegepaste constructieleer
  • elektriciteit (elektromagnetisme)
  • Thermodynamica (behoud van energie)
  • Optica (terugkaatsing en breking)

Voorts krijg je een basisvorming wiskunde en leer je verspanende en niet-verspanende bewerkingen, montage- en demontagetechnieken. Je leert ook hoe je onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstelt.

Mechanische technieken

Dubbele finaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

3DE JAAR4DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
MEAV01
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
Mechanica22
Thermodynamica - gelijkstroomkringen11
Montage / demontage33
Niet-verspanende technieken realisaties32
Verspanende technieken realisaties44
Verspanende technieken22
Mechanica flex (remediƫring/verdieping)11

MEAV: Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming

Het leerplan mechanische technieken legt er de nadruk op dat je natuur- en technologisch wetenschappelijke kennis ontwikkelt en dat je ontwerpmethoden en realisatietechnieken kan toepassen in technische processen en systemen. Je leert ook de interactie zien tussen wetenschappen, techniek engineering en wiskunde.
In de derde graad (vanaf het vijfde jaar dus) stroom je door naar de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken.

Als je voldoende motivatie over houdt kan je na je secundaire studies vanuit deze studierichting verder studeren in professionele bacheloropleidingen binnen de domeinen industriƫle wetenschappen en technologie. (Elektromechanica, Industrieel Productontwerpen, Ontwerp- en productietechnologie of onderwijs).

Maar je kan ook kiezen voor verder studeren in de vertrouwde omgeving van onze school via een Se-N-Se-opleiding.

Meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt kan met de richting Mechanische Technieken eveneens. Je kan dan bijvoorbeeld gegarandeerd aan de slag als omsteller plaatbewerking, omsteller verspaning of monteerder-afregelaar.
X