Magazijn-
medewerker

Arbeidmarkt finaliteit
(domein ECONOMIE&ORGANISATIE)

DUAAL

Magazijnmedewerker is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

De opleiding magazijnmedewerker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

In de opleiding magazijnmedewerker duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO.

Meer specifiek houdt deze richting het volgende in:

In de opleiding magazijnmedewerker duaal leert men specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen.
Na de opleiding in de tweede graad kan je in de derde graad de opleiding logistiek volgen.

In het zevende jaar kan je je vervolmaken in het specialisatiejaar “ assistent magazijn”

Dit beroepsprofiel is gegeerd op de arbeidsmarkt. Een mooie professionele toekomst is gegarandeerd.
X