terug
Magazijnmedewerker is een praktische studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit, via duaal leren.

De opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Dat betekent dat de leerplandoelen in nauwe samenwerking met de mentor op de leerwerkplek moeten gerealiseerd worden.

Je ontwikkelt inzicht in de diverse afdelingen in een magazijnomgeving. Je leert specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen om de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen. Je leert dat veiligheid en ergonomie essentieel zijn in een magazijnomgeving. Met het oog op het verminderen van de afvalberg en recyclage leer je duurzaam en economisch handelen.

Magazijn-
medewerker duaal

Arbeidsmarktfinaliteit (domein ECONOMIE & ORGANISATIE)

28u/week (indien vorming), 34u/week (indien werkervaring), 38u/week (indien OAO)

3DE JAAR4DE JAAR
Frans22
Cluster TAAL55
Cluster STEM22
Toegepaste Algemene Vorming (TAV)11
Magazijnmedewerker66
Werkplekleren*
*of Vorming1212
*of Werkervaring1818
*of Overeenkomst van Alternerende Opleiding (OAO)2222
Duaal
  • Je maakt kennis met de uitvoerende taken die de goederen- en documentenstroom teweegbrengen in een magazijn.
  • Je leert goederen in ontvangst nemen, controleren en vakkundig opslaan.
  • Je ontwikkelt de nodige vaardigen om orders voor te bereiden en te verzamelen, om pakketten samen te stellen en verzendklaar te maken.
  • Je verdiept je in het invullen van opvolgdocumenten.
  • Je werkt met interne transportmiddelen om pakketten naar de juiste zone te brengen voor verzending.
In de praktijk zullen de meeste leerlingen na de duale tweedegraads opleiding doorstromen naar een duale opleiding in de 3e graad, bv. Logistiek (studiedomein Economie en organisatie).

Daarna is er nog de mogelijkheid om door te stromen naar een duale Se-n-Se opleiding, bv. Logistiek assistent magazijn.

Als je afstudeert, kan je aan de slag als magazijnier. Je hebt dan de capaciteiten om te functioneren binnen een magazijnomgeving waar je met interne transportmiddelen goederen kan ontvangen, verwerken, opslaan en verzenden.
X