terug
Logistiek is een praktische studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit, via duaal leren.

De opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Dat betekent dat de leerplandoelen in nauwe samenwerking met de mentor op de leerwerkplek moeten gerealiseerd worden.

Je leert specifieke uitvoerende taken en werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling.

Je ontwikkelt competenties met betrekking tot het uitvoeren van diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen. Bijkomend leer je een (gemotoriseerde) intern transportmiddel besturen om laad- en loswerkzaamheden, opslag- en bevoorradingswerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het transporteren van ladingen uit te voeren.

Je leert tijdens de goederenbehandeling rekening houden met kwaliteitsprocedures, hygiƫne- en veiligheidsvoorschriften, leveringstermijnen en de tevredenheid van de klant.
3de graad

Logistiek duaal

Arbeidsmarktfinaliteit (domein ECONOMIE & ORGANISATIE )

DUAAL 38 u / week (bestaat ook in aanloopfase met aangepast uurrooster)

5DE JAAR6DE JAAR
Frans22
Cluster TAAL33
Cluster STEM22
Toegepaste Algemene Vorming (TAV)11
Logistiek66
Werkplekleren - OAO2424
TOTAAL3838
Duaal
  • Je maakt kennis met de logistieke keten, magazijnbeheer en -inrichting.
  • Je leert goederen ontvangen en leveringen controleren.
  • Je leert volgens instructies orders picken en pakketten samenstellen.
  • Je leert goederen correct opslaan en de voorraad beheren.
  • Je leert goederen verzenden.
  • Je leert met een (gemotoriseerd) intern transportmiddel goederen transporteren en verplaatsten naar diverse locaties.
  • Je ontwikkelt uiteraard digitale competenties vermits de goederen- en documentenstroom in sterke mate gedigitaliseerd is.
  • Je verwerft basiskennis Engels en Frans met een nadruk op communicatieve vaardigheden binnen de context van logistieke omgevingen.
In de praktijk zullen de meeste leerlingen na de duale 3e graadsopleiding doorstromen naar een job op de arbeidsmarkt.

Als je afstudeert kan je aan de slag als magazijnier. Je hebt dan de capaciteiten om te functioneren binnen een magazijnomgeving waar je met interne transportmiddelen goederen kan ontvangen, verwerken, opslaan en verzenden.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om door te stromen naar een duale Se-n-Se opleiding, bv. Logistiek assistent magazijn.
X