terug
Informatica- en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektriciteit-elektronica. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken, IOT. 
3DE GRAAD

informatica- en communicatie-wetenschappen

Doorstroomfinaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

5DE JAAR6DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
Nederlands33
Natuurwetenschappen11
Wiskunde55
Elektriciteit33
Software ontwikkelen56
Computer- en netwerkarchitectuur32
Projecten ICW44
TOTAAL3434
  • Uitgebreid pakket informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren,  softwareontwikkeling, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur 
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen en statistiek 
  • Uitbreiding van fysica: elektromagnetisme, elektronica en elektrodynamica
Informatica-en communicatiewetenschappen is de voorbereiding op een opleiding professionele of academische bachelor en/of masteropleiding, bv. Industriële wetenschappen en technologie, Computerwetenschappen, Handelswetenschappen, Informatiemanagement en multimedia, Toegepaste informatica, Elektronica-ICT, Grafische en digitale media of Multimedia- en communicatietechnologie. 
X