terug
Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

Voor deze richting is technisch inzicht en praktische aanleg nodig. Je hebt interesse voor de studie, het ontwerp en de verwezenlijking van allerlei soorten houtconstructies.

Houttechnieken is een concrete en praktische richting, gespecialiseerd in houtbewerking. Je leert er schrijnwerkerij en meubelmakerij zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Je leert ook andere facetten binnen deze afdeling zoals planning en organisatie, tekenen en kostprijsberekening. Je leert eveneens om het productieproces voor te bereiden.
3de graad

Houttechnieken

Dubbele finaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

5DE JAAR6DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
Nederlands22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Onderzoek45
Organisatie43
Realisatie (PV)1010
TOTAAL3434
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde
  • Uitbreiding van fysica: constructieleer, bouwkunde
  • Inzicht in en praktische kennis van stabiliteit
  • 3D-metingen uitvoeren in functie van het modelleren
  • Modelleren in 3D met CAD
  • CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine ontleden, voorbereiden, programmeren, aansturen, instellen, omstellen, bedienen en opvolgen
  • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren
Heel wat leerlingen ronden na het 6e jaar hun studies af en trekken richting de arbeidsmarkt. Andere leerlingen volgen een Se-n-Se opleiding, vb. Houtconstructie- en Planningstechnieken, waarin het tekenen en Autocad verder onder de loep worden genomen. Een derde groep leerlingen volgt een professionele bachelor.
X