groen- en tuinbeheer

Arbeidmarkt finaliteit (domein LAND&TUINBOUW)

DUAAL

Medewerker groen- en tuinbeheer is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

De opleiding medewerker groen -en tuinbeheer duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

In de opleiding medewerker groen- en tuinbeheer duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO.

Meer specifiek houdt deze richting het volgende in:

In de opleiding medewerker groen- en tuinbeheer leert men de tuinaannemer/tuinaanlegger/groenbeheerder helpen en ondersteunen in zijn activiteiten bij onderhoud en beheer van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.
Na de opleiding in de tweede graad kan je in de derde graad de opleiding groenaanleg- en beheer volgen.

Dit beroepsprofiel is gegeerd op de arbeidsmarkt. Een mooie professionele toekomst is gegarandeerd.
X