terug
Medewerker groen- en tuinbeheer is een praktische studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit, via duaal leren.

De opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Dat betekent dat de leerplandoelen in nauwe samenwerking met de mentor op de leerwerkplek moeten gerealiseerd worden.

Je verwerft kennis, inzichten en vaardigheden om als medewerker van de groenbeheerder werkzaamheden uit te voeren in verband met het onderhoud en beheer van beplantingen en groene ruimten, zodat deze in stand gehouden worden en zich kunnen ontwikkelen zoals voorzien/gewenst door de opdrachtgever. In groen- en tuinbeheer komen aspecten van economisch en duurzaam handelen aan bod. Je leert agro-ecologisch, kostenbewust en volgens sectorspecifieke wetgeving handelen en respectvol omgaan met het milieu.


medewerker groen- en tuinbeheer duaal

Arbeidsmarktfinaliteit (domein LAND- EN TUINBOUW)

28u/week (indien vorming), 34u/week (indien werkervaring), 38u/week (indien OAO)

3DE JAAR4DE JAAR
Frans22
Cluster TAAL55
Cluster STEM22
Toegepaste Algemene Vorming (TAV)11
Medewerker groen- en tuinbeheer66
Werkplekleren*
*of Vorming1212
*of Werkervaring1818
*of Overeenkomst van Alternerende Opleiding (OAO)2222
Duaal
  • Je leert over tuin- en groenonderhoud.
  • Je leert aanplanten, van een bloembol tot struiken en kleine boompjes. Dit alles met extra aandacht voor naamgeving en plantenkennis.
  • Je verdiept je in het leren snoeien en scheren.
  • Je ontdekt hoe je grasvelden kan onderhouden.
  • Je doet de nodige kennis op over het onderhouden van tuininfrastructuur.
  • Je leert de meest courante machines die gebruikt worden binnen de sector van groen- en tuinbeheer veilig bedienen.
In de praktijk zullen de meeste leerlingen na de duale tweedegraads opleiding doorstromen naar een duale opleiding in de 3e graad, bv. Groenaanleg en -beheer. Daarna is er nog de mogelijkheid om door te stromen naar een duale Se-n-Se opleiding, bv. Natuurbeheerder of Tuinaanlegger/Groenbeheerder.

Als je afstudeert, kan je aan de slag als hovenier. Je hebt dan de capaciteiten als groenbeheerder om bij mensen thuis in te staan voor het onderhoud en beheer van de tuin. Of om als groenarbeider in het openbaar domein in te staan voor het onderhoud en beheer van parken en groene ruimtes.

Dit beroepsprofiel is gegeerd op de arbeidsmarkt. Een groene professionele toekomst ligt op jou te wachten!
X