terug
Groenaanleg en -beheer is een praktisch agrarische studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit, via duaal leren.

De opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Dat betekent dat de leerplandoelen in nauwe samenwerking met de mentor op de leerwerkplek moeten gerealiseerd worden.

Je krijgt een vorming met focus op groenaanleg en -beheer. Je leert enerzijds vaardigheden ontwikkelen om het onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes uit te voeren om ze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens agro-ecologische principes en het ontwerp, en de wensen van de opdrachtgever. Anderzijds leer je vaardigheden en technieken voor de aanleg van tuinen, parken en groene ruimtes met het oog op de realisatie van het ontwerp van de opdrachtgever.

Je voert werken uit onder de verantwoordelijkheid van een leidinggevende van wie je de werkopdrachten ontvangt. De werkzaamheden zijn deels seizoengebonden en worden beïnvloed door de weersomstandigheden.
3DE GRAAD

groenaanleg en -beheer duaal

Arbeidsmarktfinaliteit (domein LAND- EN TUINBOUW)

DUAAL 38 u / week

5DE JAAR6DE JAAR
Frans22
Cluster TAAL33
Cluster STEM22
Toegepaste Algemene Vorming (TAV)11
Groenaanleg en -beheer66
Werkplekleren - OAO2424
TOTAAL3838
Duaal
  • Je leert de aanplantingen en de grasvelden onderhouden, bestrijdt onkruid, ziektes en plagen, scheert hagen en snoeit struiken, heesters en jonge en kleine bomen.
  • Daarnaast leer je ook de aanwezige tuininfrastructuur, zoals vijvers en waterpartijen, afwateringssystemen, verhardingen en technische voorzieningen te onderhouden.
  • Je leert de grond voor te bereiden op nieuwe aanplanting, voert aanplantingen uit en legt grasvelden aan.
  • Je verdiept je ook in het verrichten van uiteenlopende infrastructuurwerken zoals het aanleggen van vijvers, verhardingen, afwateringssystemen, technische voorzieningen of het plaatsen van omheiningen, kleine bouwkundige elementen.
  • Je leert de meest courante machines die gebruikt worden binnen de sector van groen- en tuinbeheer veilig bedienen.
  • Je leert daarnaast het basisonderhoud uit te voeren van de machines en gereedschappen die je bij je werkzaamheden gebruikt.
In de praktijk zullen de meeste leerlingen na de duale 3e graadsopleiding doorstromen naar een job op de arbeidsmarkt.

Als je afstudeert kan je aan de slag als hovenier. Je hebt dan de capaciteiten als groenbeheerder om bij mensen thuis in te staan voor het onderhoud en beheer van de tuin. Of als groenarbeider/teamleider in het openbaar domein in te staan voor het onderhoud en beheer van parken en groene ruimtes.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om door te stromen naar een duale Se-n-Se opleiding, bv. Natuurbeheerder of Tuinaanlegger/Groenbeheerder.
X