terug
Grafische technieken is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Hier maak je uitgebreid kennis met het ontwerpen, voorbereiden en realiseren van een grafisch eindproduct. Dat kan in zowel print-, druk- als webversie. Je leert basistechnieken aan binnen het theoretisch inzicht in product en proces en verliest daarbij nooit het esthetische uit het oog.

Meer specifiek leer je het volgende:
  • Kunstbeschouwing is nooit ver weg in deze opleiding. Van daaruit leer je een eenvoudig concept vertalen naar een grafisch ontwerp.
  • Je bereidt je ontwerp ook druktechnisch voor op het vlak van lay-out, beeldbewerking en illustratief werk.
  • Maar je gaat ook digitaal. PDF-documenten en eenvoudige websites realiseren staat zeker op het programma.
2de graad

Grafische technieken

Dubbele finaliteit (domein STEM en KUNST&CREATIE)

34 lesuren / week

3DE JAAR4DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
ICT01
Natuurwetenschappen21
Nederlands44
Wiskunde33
Grafische Technieken:
- GRT Crossmedia55
- GRT Grafimedia33
- GRT Lay-out & ontwerp - kunstbeschouwing55
- GRT Output Atelier22
TOTAAL3434
Het leerplan Grafische Technieken legt er de nadruk op dat je inzichten opdoet in het grafi- en crossmediaproces en dat je je verbeeldingskracht kan inzetten bij de creatie van grafische producten. Je ziet ook de interactie tussen wetenschappen, techniek, engineering en artistiek-creatieve processen.
In de derde graad kan je kiezen uit de studierichtingen Crossmedia en Grafimedia.

Als je voldoende motivatie overhoudt kan je na je secundaire studies vanuit deze studierichting verder studeren in professionele bacheloropleidingen (Digital Arts and Entertainment, Grafische en digitale media, multimedia en communicatietechnologie, informatiemanagement of onderwijs).

Maar je kan ook kiezen voor verder studeren in de vertrouwde omgeving van onze school via een Se-N-Se-opleiding.

Meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt kan via de studierichtingen Grafimedia en Crossmedia ook! Je kan dan bijvoorbeeld gegarandeerd aan de slag als Grafimedia voorbereider in de printmedia of Crossmedia Assistent.
X