terug
Grafimedia is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

Leerlingen ontwerpen, bewerken en verzorgen de opmaak van digitale content voor drukwerk en digitale publicaties. De klemtoon ligt op het esthetische, op het aanleren van technieken en op het verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in product en proces. Daarnaast krijgen de leerlingen ook toegepaste kunstbeschouwing.

De leerling zet de lay-out-technische en de (grafische) softwarekennis op een creatieve manier in en levert technisch correcte en verwerkbare digitale content aan. Hij werkt vooral in teamverband in een setting waar de vormvereisten en het kader voor een vaak gevarieerde output zoals digitaal drukwerk, tijdschriften, Sign & Display, crossmedia publicaties, verpakkingsdrukwerk, materiaal voor campagnes en promotiemateriaal, boeken en boekcovers een permanente aandacht voor de kwaliteit en kwaliteitscontrole vormen.
3de graad

Grafimedia

Dubbele finaliteit (domein STEM en KUNST&CREATIE)

34 lesuren / week

5DE JAAR6DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
Nederlands22
Natuurwetenschappen11
Toegepaste informatica11
Wiskunde22
Creatie66
Realisatie 88
Atelier33
Kunstbeschouwing11
TOTAAL3434
  • Kunstbeschouwing
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, toegepaste ruimtemeetkunde
  • Digitale content opmaken en bewerken voor drukwerk en digitale publicaties
De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden: audiovisuele- en beeldende kunsten en Digital Design and Development.

Grafimedia voorbereider, CTP-operator – (assistent) vormgever in de printmedia, maar ook multimedia en communicatietechnologie, grafische en digitale media en educatieve opleidingen binnen het onderwijs zijn logische studiegebieden op bachelorniveau.
X