Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Hier draait het om inzicht in toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je leert denken in functie van het proces en doet vaardigheden op bij huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montagetechnieken en diagnose van elektrische installaties.

Daar bedoelen we specifiek onder meer het volgende mee. Binnen fysica bestudeer je:
  • de wetten van Newton en eenparige bewegingen
  • elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen)
  • elektronica (logische poorten en eenvoudige schakelingen met sensoren)
  • fluïdomechanica (pneumatische schakelingen)
  • thermodynamica (behoud van energie)
  • optica (terugkaatsing en breking)

Voorts krijg je een basisvorming wiskunde en leer je in elektrische installaties leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken en andere componenten plaatsen en aansluiten.

Elektro-technieken

Dubbele finaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

3DE jaar4DE jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
MEAV01
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
Elektriciteit22
Projecten Elektronica22
Technologie Elektrotechniek33
Mechanica21
Praktijk Elektriciteit66
Elektriciteit Flex (remediëring/verdieping)11

MEAV: Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming

Het leerplan elektrotechnieken legt er de nadruk op dat je natuur- en technologisch wetenschappelijke kennis ontwikkelt en dat je ontwerpmethoden en realisatietechnieken kan toepassen in technische processen en systemen. Je leert ook de interactie zien tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde.
In de derde graad (vanaf het vijfde jaar dus) kan je kiezen uit één van volgende studierichtingen:
  • Elektronicatechnieken
  • Elektrotechnieken
  • Industriële ICT
Als je voldoende motivatie overhoudt, kan je na je secundaire studies vanuit deze studierichting verder studeren in professionele bacheloropleidingen (Elektromechanica, elektronica-ICT, energiemanagement, energietechnologie, luchtvaart, nautische wetenschappen of onderwijs).

Maar je kan ook kiezen voor verder studeren in de vertrouwde omgeving van onze school via een Se-n-Se-opleiding zoals bijvoorbeeld beveiligingstechnicus of technieker industriële procesautomatisatie.

Meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt kan met de richting Elektrotechnieken eveneens. Je kan dan bijvoorbeeld gegarandeerd aan de slag als elektronicatechnicus, elektrotechnicus, technicus industriële elektriciteit, technicus industriële lijnautomatisatie of datacommunicatie- en netwerktechnicus.
X