terug
Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Hier draait het om inzicht in toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je leert denken in functie van het proces en doet vaardigheden op bij huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montagetechnieken en diagnose van elektrische installaties.

Daar bedoelen we specifiek onder meer het volgende mee. Binnen fysica bestudeer je:
  • de wetten van Newton en eenparige bewegingen
  • elektriciteit (elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen)
  • elektronica (logische poorten en eenvoudige schakelingen met sensoren)
  • fluïdomechanica (pneumatische schakelingen)
  • thermodynamica (behoud van energie)
  • optica (terugkaatsing en breking)

Voorts krijg je een basisvorming wiskunde en leer je in elektrische installaties leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken en andere componenten plaatsen en aansluiten.
2de graad

Elektro-technieken

Dubbele finaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

3DE jaar4DE jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
ICT01
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
Elektrotechnieken:
- ELT Projecten Elektronica22
- ELT Technologie Elektrotechniek44
- ELT Mechanica21
- ELT Praktijk Elektriciteit88
TOTAAL3434
Het leerplan elektrotechnieken legt er de nadruk op dat je natuur- en technologisch wetenschappelijke kennis ontwikkelt en dat je ontwerpmethoden en realisatietechnieken kan toepassen in technische processen en systemen. Je leert ook de interactie zien tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde.
In de derde graad blijf je in de richting Elektrotechnieken.

Als je voldoende motivatie overhoudt, kan je na je secundaire studies vanuit deze studierichting verder studeren in professionele bacheloropleidingen (Elektromechanica, elektronica-ICT, energiemanagement, energietechnologie, luchtvaart, nautische wetenschappen of onderwijs).

Maar je kan ook kiezen voor verder studeren in de vertrouwde omgeving van onze school via een Se-n-Se-opleiding zoals bijvoorbeeld beveiligingstechnicus of technieker industriële procesautomatisatie.

Meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt kan met de richting Elektrotechnieken eveneens. Je kan dan bijvoorbeeld gegarandeerd aan de slag als elektronicatechnicus, elektrotechnicus, technicus industriële elektriciteit, technicus industriële lijnautomatisatie of datacommunicatie- en netwerktechnicus.
X