terug
Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit, via duaal leren.

De opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Dat betekent dat de leerplandoelen in nauwe samenwerking met de mentor op de leerwerkplek moeten gerealiseerd worden.

Je leert denken in functie van de realisatie en ontwikkelt materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties en elektropneumatica.
3de graad

Elektrische installaties duaal

Arbeidsmarktfinaliteit (domein STEM)

DUAAL 38 u / week

5DE JAAR6DE JAAR
Frans22
Cluster TAAL33
Cluster STEM22
Toegepaste Algemene Vorming (TAV)11
Elektrische installaties66
Werkplekleren - OAO2424
TOTAAL3838
Duaal
  • Je verdiept je materiaalkennis en je maakt kennis met de technologie in de elektrotechniek.
  • Je leert leidingen en inbouwdozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden.
  • Je leert je eigen installatie in werking stellen in overeenstemming met het AREI.
  • Je leert de basis van industriële componenten plaatsen en aansluiten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen).
In de praktijk zullen de meeste leerlingen na de duale 3e graadsopleiding doorstromen naar een job op de arbeidsmarkt.

Als je afstudeert, kan je aan de slag als elektricien. Je hebt dan de capaciteiten om residentiële elektrische installaties of meer complexe (ook industriële) installaties uit te voeren.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om door te stromen naar een duale Se-n-Se opleiding, bv. installateur gebouwenautomatisering.
X