Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je leert er huishoudelijke en niet -huishoudelijke elektrische installaties realiseren. Leert de kneepjes van de elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechniek en onderhoudstechnieken.

Meer specifiek houdt deze richting het volgende in.

Materiaalkennis en technologie in de elektrotechniek vormen de rode draad van deze opleiding. Zo leer je onder meer leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken en elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties. Maar je monteert ook onderdelen aan een voertuig en vervangt mechanische, elektrische en (elektro)-pneumatische componenten.

Elektriciteit

Arbeidsmarktfinaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

3DE jaar4DE jaar
Godsdienst22
Frans22
LO22
Cluster taal/cultuur/samenleving55
Cluster STEM/economie/samenleving33
Elektriciteit2020
Na de studierichting Elektriciteit kan je in de derde graad (vanaf het vijfde jaar dus) kiezen uit

  • Brom- en motorfietsinstallaties
  • Elektrische installaties
  • Fiets installaties
  • Koelinstalallaties (*)
  • Onderhoudsmechanica auto (*)
  • Podiuminstallaties (*)
  • Preventief onderhoud machines en installaties
  • Sanitaire en verwarmingsinstallaties (*)


(*) Worden niet geprogrammeerd in Don Bosco Halle.

Na je 7de jaar stroom je meteen door naar de arbeidsmarkt als mecanicien bromfiets en motorfiets, elektrotechnisch installateur, fietstechnicus of onderhoudsmonteur.

Al deze beroeps profielen zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt! Een mooie professionele toekomst is gegarandeerd.
X