Bouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je maakt kennis met bouwmaterialen en constructies. Je leert gebruik maken van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden. Je ontwikkelt vaardigheden waarmee je bouwknopen, huisriolering, bekistingen, wapeningen en betonneringswerken kan uitvoeren. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen de rode draad doorheen de studierichting.

Meer specifiek houdt deze studierichting het volgende in.

We leggen de klemtoon op de ontwikkeling van basiscompetenties voor de dekvloerlegger, stukadoor, vloerder-tegelzetter en natuurlijk metselaar. Er is ook aandacht voor de materiaalkennis zodat je bouwknopen in residentiële toepassingen kan ontleden, voorbereiden én realiseren.

Bouw

Arbeidsmarktfinaliteit

34 lesuren / week

3DE JAAR4DE JAAR
Godsdienst22
Frans22
Lichamelijke opvoeding22
Cluster taal/cultuur/samenleving55
Cluster STEM/economie/samenleving33
Bouw2020
De studierichting Bouw is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad (vanaf het vijfde jaar dus)

- Afwerking Bouw (wordt niet geprogrammeerd in Don Bosco Halle)
- Bouwplaatsmachinist (wordt niet geprogrammeerd in Don Bosco Halle)
- Ruwbouw

Na je 7de jaar stroom je meteen door naar de arbeidsmarkt als bijvoorbeeld metselaar of stukadoor,… Al deze profielen zijn zeer gegeerd. Een mooie professionele toekomst is gegarandeerd.
X