terug
Bouwtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit .

Voor deze richting heb je een goede portie technisch inzicht en een praktische aanleg nodig. Je hebt interesse voor de studie, het ontwerp en de verwezenlijking van allerlei soorten constructies.

Je leert bouwknopen uitwerken in 2D en 3D en gaat ze daarna ook zelf realiseren in de praktijk. Daarnaast krijg je een basiskennis stabiliteit, planning en kostprijsberekening.
3DE graad

Bouw-technieken

Dubbele finaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

5DE JAAR6DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
Nederlands22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Organisatie33
Onderzoek bouwtechnologie44
Onderzoek bouwwetenschap33
Realisatie (PV)88
TOTAAL3434
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde
  • Uitbreiding van fysica: constructieleer, bouwkunde
  • Inzicht in en praktische kennis van stabiliteit, duurzaamheid en mogelijke oplossingen met knelpunten in residentiële bouwprojecten
  • 3D-metingen uitvoeren in functie van het modelleren
  • Modelleren in 3D-met CAD (BIM-software)
  • Als technicus bouw instaan voor de uitvoering en praktische opvolging van de correcte uitvoering van bouwtechnieken, funderingen, bouwknopen, metselwerken, betonneringswerken, plaatsing van isolatie en bouwfolies, huisriolering …
Heel wat leerlingen vinden na het 6e jaar meteen een job in de bouwsector. Gaandeweg kunnen ze zich opwerken tot ploegbaas. Een andere optie is een professionele bachelor of een graduaat bouw of technisch tekenen volgen.
X