terug
Bouw- en houtwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

De leerlingen gaan onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Ze denken conceptueel en zijn vaardig in topografische toepassingen en het gebruik van digitale technologieën bij het opmaken van projectdossiers en het modelleren van bouwknopen en bouwprojecten voor BEN- en passiefprojecten. Ze hebben hierbij aandacht voor circulair bouwen en maken kennis met BIM (Building Information Modelling).
3DE GRAAD

bouw- en hout-wetenschappen

Doorstroomfinaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

5DE JAAR6DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
Nederlands33
Natuurwetenschappen11
Wiskunde55
Bouw- en houtwetenschappen55
Onderzoek van materialen en constructies55
Projectenstudie en ontwerp55
TOTAAL3434
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek en toegepaste ruimtemeetkunde
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Uitbreiding van fysica: mechanica, bouwkunde (constructie- en materialenleer)
  • Bouwwetgeving, EPB-regelgeving
  • Grondige kennis 3D-metingen
  • Kennis van BIM
Bouw- en houtwetenschappen is de voorbereiding op een opleiding professionele of academische bachelor en/of masteropleiding, bv. in het domein Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling / Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie (Bouw, Ecotechnologie, Energiemanagement, Energietechnologie, Houttechnologie, Industrieel productontwerpen, Vastgoed) of in het domein Sociale wetenschappen: Onderwijs
X