terug
Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkelen leerlingen competenties van de operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie.
3de graad

Biotechnologische en chemische technieken

Dubbele finaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

5DE JAAR6DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
Nederlands22
Wiskunde33
Labo analyse- en productietechnieken40
Chemie43
Labo Chemie02
Biologie22
Labo Biologie22
Labo- en productiebeheer20
STEM03
Fysica22
Productiesystemen12
Labo Productiesystemen23
TOTAAL3434
  • Uitbreiding van biologie: celtypen en weefsels, genetica, biotechnologie
  • Uitbreiding van chemie: classificatie, chemische formules en reacties, structuur en eigenschappen van stoffen, stoichiometrie,…
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, beschrijvende statistiek
  • Principes van biotechnologische en chemische technieken, zuren en basen, reacties als dynamisch proces
  • Analysetechnieken en biochemische productietechnieken
  • Productie: materialen, productieprocessen
  • Labo- en productiebeheer: veiligheid, milieu, kwaliteit
  • Productiesystemen: energiekringen, automatisatie, meet- en regeltechniek, sensoren en actuatoren, materietransport
Sommige leerlingen trekken na deze studie direct naar de arbeidsmarkt. Maar je kan ook verder studeren. In het domein natuurwetenschappen kan je biotechniek, gezondheidszorg of industriële wetenschappen en technologie studeren. In het domein van de sociale wetenschappen is onderwijs een mogelijkheid voor jou. Je kan ook verder naar een Se-n-Se-richting Farmaceutisch technisch assistent, regelaar textielproductiemachines of chemische procestechnieken.
X