terug
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica.

De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.
3de graad

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Doorstroomfinaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

5DE JAAR6DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
Nederlands33
Wiskunde55
Biologie33
Chemie55
Fysica55
Biotechnologische & chemische STEM-wetenschappen23
Informaticawetenschappen10
TOTAAL3434
  • Uitgebreide biologie, chemie en fysica
  • STEM-geïntegreerd probleemoplossen en labo
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen en statistiek
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is de voorbereiding op een opleiding professionele of academische bachelor en/of masteropleiding, bv. Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen / Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie) en Gezondheidszorg.
X