Terug
Dit is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je kiest voor een combinatie van een brede algemene vorming met natuur- en technisch- wetenschappelijk denken en vaardig zijn. We hebben in deze richting veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica.

Specifiek leer je het volgende:
  • Bij biologie bestudeer je het belang van micro-organismen.
  • Bij chemie gaat het dan weer over reactietypes, de IUPAC-naamgeving en leg je het verband tussen de structuur en eigenschappen van stoffen.
  • Als je kiest voor biotechnologische STEM-wetenschappen kom je bij fysica alles te weten over krachten en leer je wat de gaswetten inhouden.
  • Voorts ontwikkel je onderzoeks- en labovaardigheden en krijg je een verdiepte basisvorming wiskunde.


2de graad

BiotechnOLOGische STEM-wetenschappen

Doorstroomfinaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

3DE JAAR4DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
LO22
ICT01
Nederlands44
Wiskunde55
Biotechnologische STEM-Wetenschappen:
- Biologie33
- Chemie 44
- Fysica44
- Biotechnologische STEM-Wetenschappen32
TOTAAL3434
Het leerplan Biotechnologische STEM-wetenschappen legt er de nadruk op dat je wetenschappelijke methoden, denk en werkwijzen en vaardigheden ontwikkelt om betrouwbare kennis op te doen en aangepaste oplossingen te bedenken. Je bouwt ook een inzicht op in de verbanden tussen wetenschappen, wiskunde, technologie en samenleving.
In de derde graad ga je verder naar:
  • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Na de derde graad stroom je door naar universiteit of hogeschool om te kiezen uit een grote variëteit aan studierichtingen. Van ingenieurs over academische bachelors en masters tot professionele bachelors. Allemaal binnen het wetenschappelijk, wiskundig en hoogtechnologisch domein. Je kiest voor een sterke toekomst binnen een erg veranderende hoogtechnologische en wetenschappelijke maatschappij. Een leidinggevende en creatieve functie behoort zeker tot de mogelijkheden.
X