Terug
Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Tijdens de labolessen op school ontwikkel je de vaardigheden die je later als labomedewerker zal nodig hebben. Je doet elektromechanische kennis en vaardigheden op die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leer je problemen onderzoeken en oplossen in functie van een industriële omgeving. In deze richting hebben ook veel aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Daar bedoelen we specifiek onder meer het volgende mee.

Bij chemie leg je verbanden tussen de structuur en de eigenschappen van stoffen. Je bestudeert anorganische en eenvoudige organische stoffen en hun chemische formules en leert reactievergelijkingen opstellen. In wiskunde hebben we het over beschrijvende statistiek, goniometrie en vectoren. De toegepaste fysica spitst zich onder andere toe op deelgebieden fluïdomechanica van pneumatische en hydraulische systemen en thermodynamica.

Biotechnieken

Dubbele finaliteit (domein STEM)

34 of 35 lesuren / week

3DE JAAR4DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
MEAV01
Nederlands44
Wiskunde3-43-4
Biologie33
Chemie43
Fysica33
Labo-en productietechnieken44
Biologie Flex (remediëring/verdieping)11
Chemie Flex (remediëring/verdieping)11
Fysica Flex (remediëring/verdieping)11

Wanneer u uw zoon of dochter inschrijft in deze richting krijgt u de keuze om te kiezen voor drie of vier uur wiskunde. We bieden deze kans aan leerlingen die zich extra willen verdiepen in wiskunde om nog beter voorbereid te zijn op de derde graad én het hoger onderwijs. Dit impliceert wel dat bij een keuze voor 4 uren wiskunde de lesweek 35 lesuren omvat.

Het leerplan Biotechnieken legt er de nadruk op dat je de wetenschappelijke inzichten opbouwt die de STEM-professional van morgen nodig heeft. Je ontwikkelt de wetenschappelijke methodes, denk en werkwijzen en vaardigheden om betrouwbare kennis en aangepaste oplossingen in te zetten. Je ziet het verband tussen wetenschappen, wiskunde en technologie in de samenleving.
In de derde graad (vanaf het vijfde jaar dus) kom je terecht in de studierichting Biotechnologische en chemische technieken.

Als je voldoende motivatie overhoudt kan je na je secundaire studies vanuit deze studierichting verder studeren in academische (natuurwetenschappen/sociale wetenschappen) of professionele bacheloropleidingen (biotechniek, gezondheidszorg of onderwijs).

Maar je kan ook kiezen voor verder studeren in de vertrouwde omgeving van onze school via een Se-N-Se-opleiding zoals bijvoorbeeld Farmaceutisch Technisch Assistent.

Meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt kan met de richting Biohtechnieken eveneens. Je kan dan bijvoorbeeld aan de slag als labotechnische medewerker, laboratorium assistent of operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie.
X