terug
Assistentie in zorg, wonen en welzijn is een praktische studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit, via duaal leren.

De opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Dat betekent dat de leerplandoelen in nauwe samenwerking met de mentor op de leerwerkplek moeten gerealiseerd worden.

De opleiding is gericht op leerlingen die voor mensen willen zorgen. Je wordt voorbereid op ondersteunende profielen in de brede sector van zorg en welzijn.

Je verwerft huishoudelijke en logistieke competenties en maakt kennis met verschillende sectoren waarin je als logistiek assistent, huishoudhulp of medewerker kamerdienst aan de slag kan.
3de graad

ASSISTENTIE IN ZORG, WONEN EN WELZIJN DUAAL

Arbeidsmarktfinaliteit (domein MAATSCHAPPIJ & WELZIJN)

DUAAL 38 u / week

5DE JAAR6DE JAAR
Frans22
Cluster TAAL33
Cluster STEM22
Toegepaste Algemene Vorming (TAV)11
Assistentie in zorg, wonen en welzijn66
Werkplekleren - OAO2424
TOTAAL3838
Duaal
  • Je leert zorg dragen voor maaltijdbereiding, linnenzorg en woon- en leefklimaat.
  • Je verdiept je in het uitvoeren van logistieke taken zoals het ondersteunen bij verplaatsingen, het ronddelen van maaltijden…
  • Je biedt ondersteuning tijdens vrijetijds- en animatieactiviteiten.
  • Je leert omgaan met patiënten door het ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden.
In de praktijk zullen de meeste leerlingen na de duale 3e graadsopleiding doorstromen naar een job op de arbeidsmarkt.

Als je afstudeert, kan je bijvoorbeeld aan de slag als thuishulp. Je hebt dan de capaciteiten om, met oog voor de zorgnood van de klant, voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning te zorgen om een aangename leefomgeving te behouden of te herstellen zodat de klant thuis kan blijven wonen.

Je kan ook aan de slag als verzorgende/zorgkundige. Je hebt dan de capaciteiten om ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit te voeren volgens de kwaliteitsnormen om het comfort van de zorgvrager te bevorderen.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om door te stromen naar een duale Se-n-Se opleiding, bv. verzorgende/zorgkundige.

Helpende handen in de zorg zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt. Een mooie professionele toekomst is gegarandeerd.
X