flexibele trajecten

Het begint bij Don Bosco Halle

Voor meer informatie en lessentabellen: klik hier om onze nieuwe schoolbrochure te bekijken!!!

Wat is flexibele trajecten?

Met de hervormingen van het secundair onderwijs wordt leren en werken geleidelijk aan in gekanteld in duaal leren. Volgend schooljaar starten we in de tweede graad. Je krijgt de eindtermen aangeboden van de A finaliteit en wordt via een individueel traject voorbereid op duaal leren. 

Studieaanbod

Tweede graad

Schilder


Logistiek helper in de zorginstellingen


Onderhoudsmedewerker gebouwen


Derde graad

Schilder – decorateur


Verzorgende


Begeleider in de kinder opvang


Onderhoudsmedewerker gebouwen


Winkelbediende


Zevende jaar

Onderhoudsmedewerker gebouwen


Winkelbediende


Hoe wordt een trajectlijn bepaald?

Op het moment dat je ingeschreven bent, start de screening (= test). Dit betekent dat de school onderzoekt in welke trajectlijn je kan starten. Je zal hiervoor opdrachten uitvoeren voor Project Algemene Vakken en Beroepsgerichte Vorming, wat aangevuld wordt met een test van de VDAB.

Na de screeningsperiode van 2 weken volgt een klassenraad waarop de trajectlijn vastgelegd wordt.

Mogelijke trajectlijnen

Loopbaangerichte competenties voor leerlingen die nog geen duidelijkheid hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar wel overtuigd zijn om een duale leerweg te volgen; Arbeidsgerichte competenties voor leerlingen die bepaalde generieke competenties missen die noodzakelijk zijn om te kunnen leren en participeren op een werkplek. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen, werken onder gezag, … Vaktechnische competenties voor leerlingen die op vaktechnisch vlak geen of onvoldoende bagage hebben om een duale opleiding aan te vatten. Stage = voor leerlingen die bekwaam zijn om te starten met een begeleidende leerervaring. Overeenkomst alternerende opleiding = voor leerlingen die bekwaam zijn om te participeren op de arbeidsmarkt.

Studiebekrachtiging

De meeste van onze opleidingen zijn modulair. Dit betekent dat elke leerling kan studeren volgens eigen tempo en eigen niveau. Attesten verworven competenties: indien de jongere een module van een modulaire opleiding niet met vrucht heeft gevolgd.

Deelcertificaat: indien de jongere een module van een opleiding met vrucht heeft gevolgd.

Certificaat: indien de jongere een modulaire opleiding met vrucht heeft gevolgd.

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs:
indien de jongere met uitzondering van de eerste graad tenminste twee schooljaren in het secundair onderwijs heeft doorgebracht, ten minste één certificaat heeft behaald en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs:
indien de jongere met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs heeft doorgebracht, ten minste één certificaat heeft behaald en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Diploma van het secundair onderwijs:
indien de jongere met uitzondering van de eerste graad, ten minste 5 schooljaren in het secundair onderwijs heeft doorgebracht, in het bezit is van zijn getuigschrift tweede graad en tenminste één certificaat heeft behaald en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

CLW

Waarom kiezen voor ons

– een school waar JIJ belangrijk bent – een school met een sterke individuele begeleiding – een school waar je leert werken – een school met meer dan 30 jaar ervaring – een school die samenwerkt met meer dan 100 bedrijven – een school met praktische , zinvolle opleidingen – een school waar je je diploma kan halen met werkervaring

centrumreglement

Alternerend onderwijs

Je wordt ingeschakeld in het onderwijssysteem van alternerend leren. Hierbij worden opleiding en tewerkstelling op mekaar afgestemd.  learn more

Loon

Je werkt in ons competentiecentrum stapsgewijs naar een OAO toe. 1. Focus Vorming (2 lesdagen extra op school) 2. Stage Focus Vorming (onbezoldigd om werkattitudes aan te leren) 3. Stage Focus Werkervaring (onbezoldigd als opstap naar een evt. OAO) 4. Reguliere arbeid (OAO): Je ontvangt een loon op basis van de graad die je behaalde. Je trajectbegeleidster bezorgt je hierover alle nodige informatie.  learn more

Groeipakket

Je groeipakket blijft behouden ook als je 18 jaar bent. Je werkt met een OAO (opleiding alternerend leren) en ontvangt een leervergoeding volgens de wettelijke maxima om dit te kunnen behouden. Je trajectbegeleider kan je hierover meer informatie bezorgen.  learn more

Waar?

De lessen worden gegeven in het Centrum Leren en Werken, Louis Vanbeverenstraat 14, 1500 Halle of in de technische school, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle.  learn more

Inschrijven

Wie

Deeltijds leerplicht: De minimale leeftijdsvereiste is 16 jaar. Je kan echter ook vanaf 15 jaar voor het deeltijds leren en werken kiezen indien je eerste twee schooljaren van het secundair onderwijs vlot zijn verlopen (zie opleidingen).

Alternerend leren: Jongeren die bij hun inschrijving reeds 18 jaar zijn geworden en aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan, of hun deeltijdse leerplicht hebben vervuld door middel van de leertijd, worden ingeschakeld in het onderwijssysteem van alternerend leren. Hierbij worden opleiding en tewerkstelling op mekaar afgestemd.

Wanneer

za 22 & zo 23 juni 2019 Je kan je inschrijven tijdens de opendeur in het technisch instituut, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle

Tijdens de zomervakantie: In het technisch instituut Van maandag 2 t.e.m vrijdag 6 juli Van maandag 20 t.e.m donderdag 30 augustus telkens van 9-12u en van 13.30u tot 19.00u Vanaf 1 september: Tijdens de schooluren na afspraak

Wat je moet meebrengen

Identiteitskaart. Je eigen bankrekeningnummer. Je laatste rapport. Voor de afdelingen ‘logistiek helper in de zorginstellingen’, ‘verzorgende’, ‘zorgkundige’, ‘begeleider in de kinderopvang’ en ‘magazijnmedewerker’, moet je een attest laten invullen door je behandelende geneesheer.

Jonger dan 16 jaar: breng de schoolattesten mee die bewijzen dat je 2 jaar secundair onderwijs hebt gevolgd. (vraag dit bewijs aan het leerlingensecretariaat van je huidige school)
X