terug
Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Hier draait het om inzicht in toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je leert denken in functie van het proces binnen onder meer automatisatie, industriële elektrische installaties en programmeerbare sturingen.

Binnen fysica bestudeer je:
  • de wetten van Newton en bewegingsleer
  • elektriciteit (gelijkstroomkringen en elektrostatica)
  • elektronica (logische poorten en eenvoudige schakelingen met sensoren)
  • fluïdomechanica (pneumatische schakelingen)
  • thermodynamica (behoud van energie)
  • optica (terugkaatsing en breking)

Voorts krijg je een basisvorming wiskunde en leer je elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren.
2de graad

Elektro-mechanische technieken

Dubbele finaliteit (domein STEM)

34 lesuren / week

3DE JAAR4DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
LO22
Natuurwetenschappen (biologie en chemie)11
Nederlands44
Wiskunde33
Elektromechanische Technieken (+Fysica):
- Technologie mechanica22
- Projecten elektriciteit44
- Projecten elektronica22
- Projecten mechanica montage/demontage 32
- Projecten mechanica meet- en tekentechnieken en 3D-ontwerp22
- Technologie elektriciteit33
ICT01
TOTAAL3434
Het leerplan elektromechanische technieken legt er de nadruk op dat je natuur- en technologisch wetenschappelijke kennis ontwikkelt en dat je ontwerpmethoden en realisatietechnieken kan toepassen in technische processen en systemen. Je leert ook de interactie zien tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde.
In de derde graad kan je kiezen uit één van volgende studierichtingen:
  • Elektromechanische technieken
  • Elektrotechnieken
Als je voldoende motivatie overhoudt, kan je na je secundaire studies vanuit deze studierichting verder studeren in professionele bacheloropleidingen (Elektromechanica, elektronica-ICT, energiemanagement, energietechnologie, luchtvaart, nautische wetenschappen of onderwijs).

Maar je kan ook kiezen voor verder studeren in de vertrouwde omgeving van onze school via een Se-n-Se-opleiding zoals bijvoorbeeld beveiligingstechnicus of technieker industriële procesautomatisatie.

Meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt kan met de richting Elektromechanische technieken eveneens. Je kan dan bijvoorbeeld gegarandeerd aan de slag als elektromecanicien, elektrotechnicus, technicus industriële elektriciteit en lijnautomatisatie of datacommunicatie- en netwerktechnicus.
X