terug

Bouwwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je kiest voor een combinatie van een brede algemene vorming met natuur- en technisch- wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je onderzoekt technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- houtconstructies en projectenstudies. Centraal staat dat je vaardig bent in topografische toepassingen en het gebruik van digitale technologieën als je bouwknopen modelleert. Bij deze richting is er bijzonder veel aandacht voor BEN- , passief en circulair bouwen.

Daar bedoelen we specifiek onder meer het volgende mee.

Bij fysica komen onderdelen als elektromagnetisme, mechanica (met bv de mechanische eigenschappen van materialen), thermodynamica, bouwkunde en constructieleer aan bod. Je krijgt een verdiepte basisvorming wiskunde en er is ook oog STEM-engineering en toegepaste kunstbeschouwing (architectuur).

BOUW- WETENSCHAPPEN

34 lesuren/week

Doorstroom finaliteit
3DE JAAR4DE JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Biologie & Chemie22
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
LO22
MEAV01
Nederlands44
Wiskunde55
Technologische wetenschappen22
Projectenstudie en ontwerpen44
Onderzoek van materialen en constructies54
Onderzoek van materialen en constructies Flex (remediëring/verdieping)11
Het leerplan Bouwwetenschappen legt er de nadruk op dat je technische processen wetenschappelijke methodes toepast om betrouwbare kennis en inzichten op te doen. Je kan ook op een efficiënte manier projecten ontwikkelen en probleemoplossend denken. Je begrijpt ook het verband tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde.
In de derde graad kom je terecht in de studierichting Bouw- en houtwetenschappen.

Na de derde graad stroom je door naar universiteit of hogeschool om te kiezen uit een grote variëteit aan studierichtingen. Van ingenieurs over academische bachelors en masters tot professionele bachelors. Allemaal binnen het wetenschappelijk, wiskundig en hoogtechnologisch domein. Om maar een paar opleidingen te noemen: natuurwetenschappen, architectuur, bouwkundig ingenieur, ecotechnologie, energietechnologie, vastgoed of het onderwijs.

Met bouwwetenschappen kies je dus voor een sterke toekomst binnen een erg veranderende hoogtechnologische en wetenschappelijke maatschappij. Een leidinggevende en creatieve functie behoort zeker tot de mogelijkheden.
X